BALIOKIDETZAK

EUSKARA

Azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuaren arabera, era honetara finkatu dira euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak, eta honela egokituko zaizkio Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Batuari (HEEMB).

 

 

HEEMBB1B2C1
Hizkuntza Eskola Ofizialak 3.m.
Oinarrizko Zikloa
Tarteko M.

4.m.

M. Aurreratua

5.m.
Goi Zikloa
Gaitasun M.
HAEE - Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea 1. HE 2. HE 3. HE
HABE 1. Maila 2. Maila 3. Maila
OSAKIDETZA 1. HE 2. HE 3. HE
ERTZAINTZA   1. HE 2. HE
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila   1. HE 2. HE - EGA
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Saila     EGA
Euskararen Erakunde Publikoa-Office Public de la Langue Basque     EGA
Euskaltzaindia     D agiria

Oharra: Hizkuntza Eskola Ofizialetan egindako euskera ikasketak koadroan jasotako

 

Oharra: Hizkuntza Eskola Ofizialetan egindako euskera ikasketak koadroan jasotako titulu eta ziurtagiriekin daude baliokidetuta, baina ez alderantziz (4. artikulua).

HIZKUNTZAK GUZTIAK

HEOeko Gaitasun Ziurtagiria izateak (5. maila edo Goi Maila), gehi edozein filologia edo Humanitate, Gizarte Zientzia edo Juridikoetan unibertsitateko goi mailako titulazioa izateak hizkuntza hori irakastea baimentzen du (1997ko ekainaren 27ko agindua, uztailaren 19ko EHAA-n argitaratutakoa).

Hizkuntza Eskola Ofizialetako ziurtagiriak izateak kredituak lortzea baimentzen du hainbat unibertsitatetako fakultateetan.