IKASKETA PLANA

Abenduaren 22ko 1041/2017 Errege Dekretuaren bidez finkatzen dira, egiaztapenaren ondorioetarako, oinarrizko mailaren gutxieneko eskakizunak, eta ezartzen dira Hezkuntzaren maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak arautzen duen araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzen B1 (tartekoa), B2 (tartekoa) C1 (aurreratua) eta C2 (aurreratua) mailen oinarrizko curriculuma eta zenbait ikasketa-planetan araututako araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntza eta errege-dekretu horretakoen arteko baliokidetzak.
 
  • Oinarrizko Maila: bi ikasturte dauzka (A1 eta A2)
  • Tarteko Maila B1: ikasturte bat dauka (B1)
  • Tarteko Maila B2: bi ikasturte dauzka (B2.1 eta B2.2)
  • Maila Aurreratua C1: ikasturte bat dauka (C1)
 
Aipatutako Dekretuek maila bakoitzari dagokion ziurtagiria zehazten dute:

 
  • Oinarrizko Maila: Oinarrizko Mailaren ziurtagiria (A2)
  • Tarteko Maila B1: Tarteko Mailaren ziurtagiria (B1)
  • Tarteko Maila B2: Tarteko Mailaren ziurtagiria (B2)
  • Maila Aurreratua C1: Aurreratu Mailaren ziurtagiria (C1)
 
Maila hauen curriculumek Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuaren A2, B1, B2 eta C1 mailei dagozkien konpetentziak hartzen dituzte erreferentziatzat.
 
Plan zahar eta berriaren arteko baliokidetasunak 1629/2006 Errege Dekretuaren III. Eranskinean, eta 46/2009ko Dekretuko lehenengo xedapen gehigarrian agertzen dira zehaztuta.