TASAK

2021/2022 IKASTURTEA

 

Matrikula mota Arrunta Familia ugari
maila orokorrekoa
Familia ugari
maila berezikoa
Ikasmaila eta hizkuntza bakoitzeko €72.36 €36.18 Kuotaren salbuespen osoa

 

* Orobat izango dute erabateko salbuespena ordaindu beharreko kuotan 214/2002 Dekretuaren, Terrorismoaren Biktimentzako Laguntzen Programa arautzen duena, irailaren 24koa, 9. artikuluan jasotako baldintzak betetzen dituzten ikasleek.

*Oharra: Matrikula formalizatu ostean ez da dirurik itzuliko